Waarom een trillingsprognose? 


Ga voorbereid aan het werk

 

Waarom een Trillingsprognose?


Bij het intrillen van damwanden en het heien van palen heeft u regelmatig te maken met overlast door trillingen of trillingsschade. Dit kunt u voorkomen door, voorafgaand aan een bouwproject, de verwachte trillingen in de omgeving in te schatten. Echter is iedere bouwsituatie anders, want in iedere bouwomgeving spelen andere aspecten een rol. Bent u bijvoorbeeld van plan om te bouwen in een bestaande woonwijk, zijn er monumentale gebouwen aanwezig etc.? Dit zijn allemaal omgevingskenmerken, die de trillingsrisico’s kunnen beïnvloeden.

De grote vraag die speelt is dus: Hoe bepaal je de sterkte van bouwtrillingen en hoeveel (negatieve) invloed heeft de trillingssterkte op de omgeving waar je wilt gaan bouwen? Daar komt een trillingsprognose / trillingsmeting goed van pas.

Bestel hier een trillingsprognose   Klik hier voor meer informatie

 

 

 

 

 

 

Wat is een Trillingsprognose?


Een trillingsprognose is een onderdeel van een rapport waarin precies wordt uitgezet wat de sterkte van bouw trillingen is en wordt de omgeving onderzocht op eventuele risico’s, die door bouwtrillingen kunnen ontstaan. Trillingsprognose.nl kan een (kritische trillingsstralen) risicoanalyse geven voor alle panden, die binnen de risicostraal vallen en adviseren we welke trillingsreducerende voorzorgsmaatregelen er moeten worden genomen.

Trillingsprognose.nl zorgt ervoor dat u eenvoudig en snel een vakkundige trillingsprognose ontvangt van onze ervaren experts. Zo komt u niet voor verrassingen te staan voordat u begint met de bouw. Kortom, een zeer belangrijk onderdeel van de risicoanalyse voordat u daadwerkelijk kunt beginnen met uw bouwproject.

 

 

 

 

 

 

Hoe voeren jullie de prognose uit?


Trillingsschade inschatten is door een veelzijdigheid aan omgevingsaspecten vaak zeer ingewikkeld en complex. Om in te kunnen schatten wat het effect is van trilwerkzaamheden, worden in onze trillingsanalyse rapporten de volgende uitgangspunten opgenomen:

  • Schetsontwerpen / Overzichtstekeningen van de bestemmingen die zich binnen de trillingsstraal van het bouwproject bevinden;
  • Geotechnisch onderzoek van de betreffende bestemming;
  • Specificaties van het in te zetten trilblok;
  • Document met de specificaties van de damwanden.

Voor het beoordelen van de trillingen die vrijkomen bij het trilwerk, kan aan de hand van de in augustus 2002 uitgebrachte meet- en beoordelingsrichtlijn: SBR Richtlijnen Deel A “Schade aan gebouwen” van Stichting Bouw Research worden bepaald wat de maximaal toegestane trillingsniveaus voor gebouwen zijn. Deze SBR richtlijnen vormen geen wettelijke norm voor de uitvoer voor bijv. trllingsmetingen, maar worden in het algemeen gehanteerd als toetskader voor de beoordeling van trillingen. Instanties die bijvoorbeeld gebruik maken van deze richtlijnen zijn verzekeraars.
Bij Trillingsprognose.nl kunnen we de volgende prognoses uitvoeren:

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of wilt u een trillingsprognose bij ons aanvragen? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met: 0164 -24 00 00.

 

Bestel hier een trillingsprognose   Meer over Trillingsprognose.nl

buy cheap term papers