Gratis indicatieve analyse


Op onderstaande kaart kunt u de locatie van uw bouwproject invoeren. Voer vervolgens uw trillingsbron in. Zet daarna uw heipaal op de kaart of teken uw damwand in. De kaart laat vervolgens zien welke panden schade op zouden kunnen lopen. LET OP: Dit is een indicatie die uitgaat van vaste paaltypes en damwanden en waarbij de grondslag niet gewijzigd kan worden.  Vraag voor een gedetailleerde analyse een offerte aan.

VRAAG DIRECT EEN OFFERTE AAN

 

 

 

 

 

 

SBR Richtlijnen


Het berekenen van de maximale trillingsintensiteit (grenswaarde) die een gebouw / bouwwerk kan incasseren is afhankelijk van vele aspecten, zoals:

  • De constructiewijze van het gebouw / bouwwerk;
  • De frequentie en de sterkte van de trillingen.

Hiervoor zijn in Nederland algemene richtlijnen ontwikkeld door de Stichting Bouwresearch (SBR). Zij hebben deze richtlijnen opgesteld voor het meten en beoordelen van trillingen en bieden een goede houvast voor trillingsmetingen. Deze SBR richtlijnen bestaan uit de volgende aspecten:

  • SBR-Richtlijn A: Deze richtlijn richt zich op in hoeverre trillingen schade aan gebouwen kunnen worden voorkomen.
  • SBR-Richtlijn B: Deze richtlijn richt zich op in hoeverre hinder bij personen door trillingen kunnen worden voorkomen.
  • SBR-Richtlijn C: Deze richtlijn richt zich op in hoeverre trillingen schade aan apparatuur kunnen worden voorkomen.

In de praktijk wordt de SBR-Richtlijn A het meeste toegepast. Binnen deze richtlijn bestaat er een onderverdeling van bouwwerken. Deze categorieën geven meer informatie over het incasseringsvermogen van gebouwen. Dit is o.a. gebaseerd op de staat van een gebouw, maar ook de constructie van het gebouw / bouwwerk.

Deze onderverdeling ziet er als volgt uit:

SBR A Categorie 1

Dit zijn in goede staat verkerende constructies van gewapend beton of hout, maar kunnen ook onderdelen zijn van een bouwwerk, die helemaal geen deel uitmaken van de draagconstructie. Enige voorwaarde is wel dat deze constructie moet bestaan uit gewapend beton of hout.

SBR A Categorie 2

Dit zijn in goede staat verkerende onderdelen van de draagconstructie. Voorwaarde is wel dat deze moet bestaan uit metselwerk. Andere aspecten die onder deze categorie worden gerekend zijn tevens onderdelen die niet tot de draagconstructie behoren. Deze aspecten moeten dan bestaan uit niet-gewapend beton, metselwerk of uit steenmaterialen met een bros karakter.

SBR A Categorie 3

Dit zijn onderdelen van oude en monumentale panden met een grote cultuurhistorische waarde, maar ook gebouwen / onderdelen van gebouwen, die in slechte staat verkeren en die uit metselwerk bestaan. Tevens worden er bouwwerken en gebouwen aan deze categorie toegevoegd die in een slechte bouwkundige staat verkeren en waarbij de sterkte van de draagconstructie heel erg is verminderd.

Op basis van deze SBR richtlijnen wordt er in onze trillingsprognoses ingeschat welke maximale trillingsintensiteit gehanteerd mag worden bij dichtbijgelegen gebouwen / bouwwerken. Dit om schade door trillingen te voorkomen.

Wilt u meer weten over trillingsmetingen en trillingsprognoses? Of wilt u graag een (spoed-) offerte ontvangen voor een trillingsprognose? Neem dan contact op via het contactformulier of bel met 0162 439 184.

Bestel hier een trillingsprognose

Over Trillingsprognose.nl


Trillingsprognose.nl is een initiatief van Quattro Expertise en Spotzi. Beide partijen hebben ruime ervaring met het maken van trillingsmetingen en het inschatten van schade door trillingen. Uit deze samenwerking is een innovatieve tool ontwikkeld om snel en accuraat (ook met spoed) een trillingspredictie uit te voeren.

Meer over Trillingsprognose.nl

write my college term paper